Sept.2023: Sagsbehandling af ansøgninger om servicehunde efter Servicelovens § 112

Sagsbehandlingskursus:

Grundet efterspørgsel, oprettes der endnu et kursus om :

Servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser efter Servicelovens § 112

Vejle Centerhotel 12.- 13. sept.2023

Der åbnes for tilmelding 15.maj 2023

Ledige pladser: 25Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle som arbejder med ansøgninger om Servicehunde i Kommunalt regi


KursusbeskrivelseDer har de sidste år været en stigning af ansøgninger om servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser.

Som sagsbehandler på området har det givet store udfordringer, da sagerne ofte er komplekse pga. de mange tiltag man skal afprøve inden, meget skal undersøges, samt kommunikationen med en meget sårbar målgruppe kan give udfordringer i en travl hverdag.

Hvordan gør vi lige det, og hvordan får vi et overblik over alle de informationer som vi får i en sag.


Derudover er der en lang afprøvning/implementeringsfase, da borgere og hund skal matche, og borgerne skal være i stand til at kunne tage vare på en hund. Vi er derfor afhængige af nogle dygtige leverandører, og samarbejdet mellem borger, leverandør og sagsbehandler er meget vigtigt.

Markedet for levarandører af servicehunde er eksploderet, og vi skal sikre os at finde den bedste og billigste levarandør, hvilket, grundet det store marked, kan være svært.


På dette kompetencegivende kursus vil du få den grundlæggende viden inden for Servicelovens § 112 med fokus på Servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser  i alle aldersgrupper Kurset er grundlæggende bygget op efter den helhedsorienterede sagsbehandling jf. Retssikkerhedslovens §5, samt principafgørelserne på området.


Formålet med kurset er, at klæde dig på til at arbejde med sagsbehandling af servicehunde, fra ansøgning til afgørelse. Ved bevilling: Implemtering, opfølgning og evaluering.


Du vil få redskaber til en struktureret, analytisk og faglig tilgang, og på kurset vil vi arbejde med at få lavet konkret materiale til dig og til dine borgere og samarbejdspartnere. Dette både  for at lette din sagsbehandling, men også med henblik på at informere andre om, hvad en ansøgning om en servicehund indebærer.


Du vil få inspiration til spørgeteknikker, når du skal indhente oplysninger hos f.eks. læge, sygehuse og andre samarbejdspartnere, som skal anvendes i vurdering af ansøgninger om servicehunde.Der vil blive gennemgået forskellige terapeutfaglige analyseredskaber, som du kan anvende som en del af din sagsbehandling, og dermed underbygge din vurdering og afgørelse. Der vil blive taget udgangspunkt i TMO samt CPPF


Du vil ligeledes få nogle kommunikationsredskaber, som vil styrke jer i samarbejdet med borger/pårørende og andre samarbejdspartnere.


På kurset vil du blive introduceret til andre tiltag, som bør afprøves inden en eventuel bevilling af en servicehund. F.eks. anvende sanse- og tyngdprodukter, pædagoiske tiltag ( herunder hvilke) samt yderligere tiltag i psykatrisk regi. Du vil få en gennemgang af disse, samt hvornår det er relevant at anvende nogle, eller alle ovenstående tiltag.


Sidst men ikke mindst, vil du blive klædt på til at træffe den rigtige afgørelse, og du vil få et indblik i, hvordan man sikrer den rette implementering af en servicehund til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Dette indebærer også løbende opfølgninger.

Der vil bl.a være via workshop og oplæg fra leverandører af servicehunde, som kan give dig et indblik i, hvilken leverandør du skal vælge, servicehund vs. egen hund, samt udformning af kontakt.
Kurset vil veksle mellem undervisning, debat i plenum, oplæg samt gruppearbejde og workshop, og på kurset vil vi arbejde med at få udarbejdet en brochure til borgere, som søger en servicehund, samt en guide til sagsbehandlerne, samt kravspecifikationer til servicehunde og leverandører

Der skal forventes, at der på kurset brainstormes i folder, guide, samt kravspecifikationer, og efterfølgende arbejdes der videre med det i en teamsgruppe.


Der udstedes kursusbevis, som tilsendes elektronisk efter kursets afslutning sammen med evalueringslink.

Praktiske informationer

Sted: Vejle Centerhotel

Willy Sørensens Plads 3

DK-7100Vejle


Dato:12.-13.sept. 2023

12.9: 10.00.1830 (morgenmad 9.30)

13.9: 8.30-16.00 (morgenmad inden 8.30)


Ledige pladser: 25


Pris: 3850 kr. (ex. Moms.)

Prisen er Inkl. Forplejning i løbet af dagene,  samt aftensmad d. 12.sept. og overnatning fra 12. til 13.sept.

Det er muligt at fravælge aftensmad + overnatning: Pris  3150 ex.moms


Målgruppe: Sagsbehandlende terapeuter


Underviser: Maria Vogt/Ergokonsulenten + Oplægsholder fra bl.a Servicehundeforeningen og Servicehundeakademiet samt protac A/S

Se program her

Tilmeldingsformular