Forår 2023

Webinar 19. januar 2023

Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22


Ergokonsulenten holder 5. webinar om Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 som omhandler sondring mellem forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo, forbrugsgoder og hjælpemidler

Webinaret er et brush- up samt seneste nyt og med særlig forkus på sanse- og tyngdedyner

Læs mere eller tilmeld her


Sagsbehandlingskurser forår 2023


Som noget nyt vil kurserne være temaspecifikke

Inden for hjælpemiddelområdet vil der være 2 kurser, hvor det ene vil være specifikt på sondring mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer med afsæt i Ankestyrelsens nyeste principafgørelser

Det vil være et internatkursus i Vejle med overnatning og forplejning. Man kan også vælge kun at deltage i kurset, eller kurset + aftensmad

Læs mere her


Det andet vil ligeledes være i Vejle og et internatkursus med de samme muligheder for at vælge, hvor temaet er sagsbehandling af aøsgninger om Servicehunde til mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser

Læs mere her


Kurset kan også købes internt og tilpasset jeres afdeling

For yderligere info og pris kontakt mig her

Kontaktinformationer