Akutelle temadage: Temadag om servicehunde Odense 16.11. 22

Temadag

Servicehunde til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser

Onsdag d. 16. november 2022

Tilmelding åbner mandag d.10. okt. 2022

Tilmeldingsfrist 31.okt. 2022

Tilmelding efter: "Først til mølle princippet"

Skulle der være flere end 20 tilmeldinger, vil der blive oprettet endnu en temadag 
Beskrivelse


Der er gennem de sidste år sket en stigning i antallet af ansøgninger om servicehunde efter Servicelovens § 112. Især til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser ses der en øget efterspørgsel, både til børn, unge og voksne.

Ansøgningerne skal som alle andre sager belyses grundigt, men det for de sagsbehandlende terapeuter er der mange krav fra bl.a Ankestyrelsen til, hvad man skal undersøge for at kunne vurdere, hvorvidt der er tale om en bevilling eller et afslag.

Udover det, så stiller det store krav til borgerne, som skal blive selvhjulpe samtidig med, at de skal kunne tage sig af hunden, som er et levende sensitive væsen. Hvordan skal man som sagsbehandler kunne vurdere dette? Hvilke tiltag kan være aktuelle inden en servicehund kommer på tale?

Der stilles også krav til hunden, og ikke mindst leverandørerne af servicehunde, som skal samarbejde tæt med borger og Kommunen, men de skal også tage sig af hunden. Hvordan foregår det i praksis?

Kommunerne har også forskellige tilgange til sager om servicehunde, og som borger og leverandør kan det være svært at navigere i, men også for den enkelte sagsbehandler.

Noget af det kan du stifte bekendtskab med på temadagen, men du kan også bidrage aktivt med spørgsmål og din erfaring inden for området.

Er ovenstående noget for dig, så tilmeld dig via tilmeldingsformularen


Der er tale om en temadag. IKKE et kursus.

Der vil i april 2023 komme et 2 dagskursus i forhold til dybdegående sagsbehandling af ansøgninger om servicehunde.

Praktiske informationer

Dato: 16.november 2022

Sted:

Odense Congress Center: Mest for pengene. Midt i landet. (occ.dk)

Ledige pladser: 25

Varighed: 09.00-16.00

Pris: 1150 kr. (ex. Moms.)

Prisen er Inkl. Forplejning i løbet af dagen

Målgruppe: Sagsbehandlende terapeuter og medarbejdere i psykiatrien


Oplægsholdere:


Maria Vogt/Ergokonsulenten 

samt medarbejdere fra


Team Servicehunden – udplacering af servicehunde til bl.a. psykisk syge


Trinitas - Trinitas (trinitas-st.dk)


Om Os - Servicehundeforeningen


Læs programmet her

Der er lukket for tilmelding. 

Ønsker du plads på venteliste, så udfyld nedenstående formular.