Vejle: Sanse- og tyngdehjælpemidler- 10. + 11. maj 2022

Sanse- og tyngdehjælpemidler efter Servicelovens §§112 og 113 med afgrænsning til andre sektorer


10.+11. Maj 2022 Vejle CenterHotel 7100 Vejle

Fuldt BOOKETKursusbeskrivelse

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle som arbejder med sanse-og tyngdehjælpemidler i Kommunalt eller Regionalt regiPå dette kompetencegivende kursus vil du få den grundlæggende viden inden for Servicelovens §§ 112 og 113 med udgangspunkt i sanse- og tyngdeprodukter.til alle alders- og målgrupper Kurset er grundlæggende bygget op efter den helhedsorienterede sagsbehandling jf. Retssikkerhedslovens §5.


Du vil desuden få kendskab formålsbestemmelserne i Serviceloven, samt afgrænsning til andre sektorer og anden lovgivning, herunder sondring mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Du vil blive skarpere på, hvornår et sanse-tyndgeprodukt hører under Servicelovens §§ 112 og 113, som socialpædagogisk redskab, eller som behandlingsredskab. Du vil også få indblik i, hvornår det hører til i Beskæftigelsessektoren eller undervisningssektoren (+ PPR)

Du vil blive klædt på til at skelne mellem , hvornår man må henvise til, at borgere selv skal anskaffe sig produktet. F.eks. er en tung dyne sædvanligt indbo, findes der produkter i almindelig handel, hvor der kan ydes tilskud fra Kommunen.


Du vil blive klogere på MDR, hvilke produkter vi som autoriseret. sundhedsfaglige personer må henvise til og hvad indebærer den udvidede vejledningspligt, som Ombudsmanden har pålagt Kommunerne


Du vil få inspiration til spørgeteknikker, når du skal indhente oplysninger hos f.eks. læge, sygehuse og andre samarbejdspartnere, som skal anvendes i vurdering af ansøgninger om sanse-og tyndgeprodukter.

Der vil blive gennemgået forskellige terapeutfaglige analyseredskaber, som du kan anvende som en del af din sagsbehandling, og dermed underbygge din vurdering og afgørelse.


Du vil ligeledes få nogle kommunikationsredskaber, som vil styrke jer i samarbejdet med borger/pårørende og andre samarbejdspartnere.


Sidst men ikke mindst, vil du blive klædt på til både at træffe og skrive den rigtige afgørelse, efter PM 94-15 ikke længere er gældende samt hvordan man foretager den implementering, for at sikre, at borgeren får anvende produktet korrekt, så det har den ønskede effekt. 


Du vil blive styrket i hvorfor analysen er vigtig for at matche borger og hjælpemidlet, samt du vil et indblik i sanseintegrationens virkning på kroppen


Kurset vil veksle mellem undervisning, debat i plenum, oplæg samt gruppearbejde og workshop


Der udstedes kursusbevis

Praktiske informationer

Dato Vejle:

10.5.22: 10-17 (Morgenmad 9.30)

11.5 22: 9-16 (Morgenmad 8,30

Sted:Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3 | DK-7100 Vejle

Ledige pladser: 0


Varighed: 2 dage

Pris: 3000 kr. (ex. Moms.)

Prisen er Inkl. Forplejning i løbet af dagene, men ekskl. aftensmad og overnatning 

Overnatning kan tilkøbes


Målgruppe: Sagsbehandlende terapeuter og medarbejdere i psykiatrien


Underviser: Maria Vogt/Ergokonsulenten + oplægsholdere fra ZiboCare, Wellness Nordic aps, og Protac


 Læs programmet her