Om

Om Ergokonsulenten

'


Ejer Maria Rupali Madsen Vogt


B.A.i Ergoterapi  2007 • Over 15  års erfaring med arbejdet med lovgivningen inden for den offentlige sektor


Uddannet ergoteapeut i 2007 fra UC SYD. Har siden arbejdet med  aug. 2007 arbejdet i kommunalt regi, med særlig interesse i spændingsfeltet mellem det juridiske aspekt, den faglige viden og borgers ønsker og behov. Adskillige års erfaring med Servicelovens §§ 112,113, 114 og 116, samt snitfladerne til merudgifter efter Servicelovens §§41 og 100 og anden lovgivning/andre sektorer. 

Ekstern underviser på ergoterapeutuddannelsen UCN,  Beskikket censor på ergoterapeutuddanelserne i Danmark, tidligere underviser for Falck Hjælpemidler inden for Velfærdsteknologi, ekstern underviser for Center for Offentlig Kompetenceudvikling COK og UCSyd

Har arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, Implementering af Nexus og udviklet en metodisk tilgang til  sagsbehandling af sanse/tyndeprodukter.

Er på nuværende tidsdpunkt ansat i en kommune, hvor jeg arbejder med de større boligændringer, samt er projektansvarlig og tovholder på merudgifter efter Servicelovens § 100Vision


Ergokonsulenten blev grundlagt i sommeren 2015, da jeg gerne ville være selvstændig som underviser sideløbende med mit arbejde som sagsbehandlende terapeut i kommunalt regi.


Min vision med firmaet var at skabe et felt, hvor sagshandlerene kunne få kurser i, at arbejde med lovgivningen i praksis, set fra en praktikers perspektiv,og få mulighed for at drøfte komplekse sager eller problemstillinger med andre fra samme virkelighed.      Kurser og temadage


Da der sker en rivende udvikling på det sociale område, er det vigtigt at holde sig ajour med ændringer og nye tiltag, så man ikke stagnerer i sin praksis og den travle hverdag.

Der stilles større krav til at man er skarp inden for sit eget felt, men også har en bred viden i forhold til snitfladerne, som man arbejder med.


Sidst men ikke mindst, bevirker Ankestyrelsens skærpede krav til belysning af sager og den nye Servicelov, at man i en travl hverdag skal tænke helhedsorienteret, rehabiliterende, samtidig med at man skal bevare sin faglighed, være skarp på lovgivningen, og sikre sig, at borgeren/Klienten/patienten får belyst sin sag tilstrækkeligt og samtidig med føler sig hørt.


Mine kurser og temadage indeholder både det lovgivningsmæssige aspekt, men tager udgangspunkt i den helhedsorienterede sagsbehandling, hvor lovgivningen kobles på hverdagen i praksis. Der vil være mulighed for at få input til en anden måde at gribe sagerne an på, og du vil få konkrete redskaber til en metodisk og systematisk tilgang til dine sager, både de simple og de komplekse sager

Kontaktinformationer