Ergokonsulenten
Velkommen

Kort om Ergokonsulenten


Ergokonsulenten er en kursus- og konsulentvirksomhed som udover at udbyde kurser, uddannelser og forløb til Kommunerne, tilbyder konsulentbistand, sparring og supervision til medarbejderne,

Læs mere om Ergokonsulenten her


Jeg holde desuden oplæg i andre sektorer, i Regionerne, hos foreninger,og  organisationer omkring arbejdet med lovgivningen i praksis, kommunikation, samt hvordan man sikre det gode samarbejde med afsæt helhedsorienterede tankegang.


Jeg tilbyder også rådgivning og vejledning til Kommuner og private inden for sanseområdet, herunder udredning, sansestimuli og evt. afprøvning og valg af sanse- og tyngdeprodukter

 

Du kan læse mere  om Ergokonsulentens tilbud på sidenAktuelle nyheder fra Ergokonsulenten

Her kan du læse om nyeste tiltag, kommende kurser, webinarer og andre nyheder

NYT VEDRØRENDE ONLINE NETVÆRK


Onlinenetværkene vil fremadrettet kun bestå i forhold til Servicehunde, samt netværk til kursister, som kan debattere mv. med afsæt i det kursus de har deltaget i.

Begrundelsen er, at der har været for få tilmeldte til at der kunne arbejdes videre med det. 


Servicelov

Kurser og webinarer


I foråret 2024 udbydes der kurser og webinar inden for sagsbehandling af støtte til køb af bil, servicehunde, sansehjælpemidler, samt sagsbehandling af hjælpemidler og forbrugsgoder mv.

Lær mere om webinarer her

Læs mere om kurser her

Konsulentbistand 


Har I brug for hjælp i sager inden for hjælpemiddel, bil, boligændringer, merudgifter og visitationsområdet,tilbyder jeg konsulentbistand og sparring.


Læs mere


Behandling og terapi

Mange mennsker lider idag af stress, angst og andre belastningstilstande. Det kan give sanseforstyrrelser,påvirke nattesøvnen og evnen til at fungere i dagligdagen. 

Man kan også have en eller flere sanseforstyrrelser som følge af andre fysiske eller psykiske lidelser. Fælles er, at de har en negativ indvirkning på livskvaliteten og evnen til at udføre aktiviteter.

Flere mennesker oplever også hjernetræthed, og udtrættes hurtigere end andre.

Der findes mange terapiformer og hjælpemidler, som kan afhjællpe mange af følgerne, Ergokonsulenten, som er autoriseret ergoterapeut tilbyder forskellige former for behandling og terapi målrettet den enkeltes behov.

Alle terapi .og behandlingsformer kræver autorisation og er evidensbaseret.