Forside

Velkommen til Ergokonsulenten


Her på siden kan du læse om konsulentfirmaets nyeste kurser, webinarer og andre tilbud, som firmaet udbyder.

Firmaet er efter 8 år med opgaver som Konsulent, oplægsholder, underviser og kursusudbyder, er gået fra at være en bibeskæftigelse til en fuldtidsbeskæftigelse.

Derfor vil efteråret 2023 primært blive brugt på at udvide firmaets tilbud og optimere hjemmesiden yderlige.

Der vil blive holdt enkelte kurser samt webinarer, og firmaet tager fortsat mod ad hoc opgaver.


Under Webinarer & Kurser kan du læse mere om de forskellige tilbud henover efteråret 2023.

Vil du vide mere om, hvem Ergokonsulenten er, samt hvilke tilbud og ydelser firmaet har, så læs mere her


Siden vil løbende blive opdateret, og der vil komme flere ydelser og tilbud fra Ergokonsulenten. Så hold øje med siden, Facebook, og LinkedIn

Webinar:

Seneste (og banebrydende) nyt om Sanse- og tyngdeprodukter


Webinar om seneste nyt om Sanse- og tyngdeprodukter

Dato:5.10.23, 9.10.23 og 10.10.23

Pris:150 kr ex.moms


Ankestyrelsen har nu med afsæt i flere konkrete sager yderligere præciseret PM 36-22 i forhold til  hvilke dyner der er sædvanlig indbo,og hvilke der fortsat er et hjælpemiddel samt  i forhold til hvad man skal i praksis, både som behandler i psykiatrien og som sagsbehandler i Kommunerne. Dette er en markant  ændring af  den måde man siden PM 36-22 blev offentliggjort  og til nu,  har skulle forholde sig til afgørelsen

Det får derfor igen en stor betydning for gældende praksis, både for sagsbehandlere, behandlere, medarbejdere i psykiatrien samt for borgere og patienter, da der er sket flere ændringer i tolkningen.

Efter aftale med Ankestyrelsen holder Ergokonsulenten webinar om dette.  Webinaret  er derfor relevant for medarbejdere i  Kommunerne,Regionerne  samt borger- og patient grupper

OIP
1690004_1_s
kugledynen-flexible
275441844_10160304625360931_1811738510548338483_n

Andre tilbud

Til Kommuner og leverandører tilbyder jeg faglig og juridisk bistand i form af sparring, rådgivning og vejledning på komplekse problemstillinger  i relation til Hjælpemiddelområdet.

Desuden tilbyder jeg:

Oplæg ved erfa-grupper

Kurser i helhedsorienteret sagsbehandling

Kurser inden for Servicelovens §§ 100/41,112, 113,114,116 og 117a

Kommunikationskurser

Ønsker du at læse om aktuelle temadage eller kurser, så læs mere her

Ønsker du mere info eller bestille en eller flere af ovenstående ydelser send gerne en forespørgsel


Til private, bruger- og handicapforeninger og organistationer tilbydes:


Professionel faglig og juridisk bistand til børn og voksne som har brug for støtte i dagligdagen, samt tilbyder foredrag og oplæg ved handicap-og brugerorganisationer i Danmark


Kurser efterår 2023

I foråret 2023 blev der holdt et 2 dags kursus i sagsbehandling af ansøgninger om servicehunde primært til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser.

Grundet stor interesse, blev kurset hurtigt fuldt booket. Der er derfor oprettet et ekstra kursus d.7+8 nov. 2023

på Vejle Centerhotel.Kurset er det sidste i denne omgang

Der har ligeledes været efterspørgsel på et kursus om støtte til køb af bil til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Der er oprettet et 2 dags eksternatkursus 27.+ 28.nov.2023

I forlængelse af efterspørgsel på viden om Servicelovens § 117a, udbydes der udover nedenstående webinar, 4 sagsabehandlingskurser á 1 dags varighed. De 2 vil være online og de andre 2 med fysisk fremmøde

Læs mere om alle kurserne her

Webinar:

Servicelovens §117a for alle


I maj 2023 trådte Servicelovens § 117a i kraft. Det betyder, at Kommunerne skal tilbyde strakshjælp, som omfatter hjælp til personlig og praktisk bistand, hjælpemidler, boændringer og/eller ledelserordning til mennesker med en hurtig progredierende neurodegenerativ lidelse f.eks borgere med ALS. Hjælpen udmåles som et beløb svarende til 39250 kr i 2023.


Men hvad betyder det for borgers ret til hjælp efter de almindelige bestemmelser, Servicelovens §§§§83,97, 112 og 116, hvis borger i forvejen får hjælp efter disse og søger hjælp efter Servicelovens § 117a? Eller når hjælpen efter Servicelovens §117a ophører? Hvor stor bestemmelsesret har borger osv


I den forbindelse afholder Ergokonsulenten 6x webinarer og 4x1 kursusdag om Servicelovens §117a, herunder sondring mellem , hvornår borger er berettiget til hjælp efter §117a, og hvornår ansøgningen skal vurderes efter de 4 bestemmelser, som indgår i §117a.

Webinarerne og kursusdagene er med afsæt KL og Socialministeriets tolkning, herunder deres svar på spørgsmål fra Kommunerne, samt Anketyrellsens tolkning. Sidst men ikke mindst omhandler det om, hvordan man arbejder med lovgivning i praksis, herunder sagsbehandling, analyse/metode/vurdering og udregnngsmodel.


Målgruppe:

Medarbejdere, som arbejder med vurdering efter Servicelovens §§§§ 83, 97, 112 og 116, samt medarbejdere, som arbejder med rådgivning og vejledning af de forskellige patientgrupper

Hold dig opdateret på kurser, tilbud mv. fra Ergokonsulenten ved at tilmelde dig nyhedsbrevet