Forside
OIP
1690004_1_s
kugledynen-flexible
download (1)
download
Staff Training - Green Office Folder on Background of Working Table wi

Webinar 19. jan. 2023


Ankestyrelsen har truffet afgørelse om at nogle sansedyner er sædvanlig indbo eller forbrugsgoder, mens andre fortsat er et hjælpemiddel

Læs afgørelsen her

For uddybing af afgørelsen efter dialog med Ankestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen har Ergokonsulenten holdt 4 webinarer. 

Grundet stor interesse oprettes der 1 yderligere webinar

Torsdag d.19. Jan 2023 Kl 13-15

Her vil seneste nyt i forhold til principafgørelsen blive gennemgået

Tilmelding til  webinar

*Pris 100 kr ex. moms

Kurser forår 2023

Til foråret udbydes der 2 kurser. Begge på Vejle Centerhotel.

I marts 2023 vil det være et 2 dags kursus i sagsbehandling af hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer. Kurset vil både omhandle lovgivning, men også metoder til analyse, kommunikation mv. med afsæt i nyeste lovgivning, herunder den helhedsorienterede indsats.


Temaerne vil være transporthjælpemidler, tyngde- og sansedyner, samt dørautomatikker og bidet med skylle/tørrefunktion


Til april 2023 vil der være et 2 dags kursus i sagsbehandling af ansøgninger om servicehunde primært til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser.

Datoerne er næsten på plads.. nærmere info følger

 
 
 
 

Nyhedsbrev

Velkommen til Ergokonsulenten


Ergokonsulenten er et konsulentfirma som tilbyder en bred vifte af ydelser til private, firmaer, virksomheder,foreninger,organsationer og Kommuner.


Jeg er aut. ergoterapeut og har undervist, holdt oplæg og foredrag siden 2015  inden for sagbehandling på børne- og voksneområdet

Siden 2007  har jeg arbejdet inden for hjælpemiddelområdet, hvor jeg,udover arbejdet med lovgivning i praksis, har foretaget funktionsevneudredning og vurdering af børn og voksne med handicaps.


Du kan læse mere om mine konsulentydelser og tilbud, samt firmaets baggrund her

eller via LinkedIn og Facebook


Ønsker du at holde dig ajour med ny viden, kurser, temadage og webinarer så tilmelding nyhedsbrevdet via nedenstående formular

Andre tilbud

Til Kommuner og leverandører tilbyder jeg faglig og juridisk bistand på komplekse problemstillinger  i relation til Hjælpemiddelområdet.

Desuden tilbyder jeg:

Oplæg ved erfa-grupper

Kurser i helhedsorienteret sagsbehandling

Kurser inden for Servicelovens §§ 100,112, 113,114, og 116 

Kommunikationskurser

Ønsker du at læse om aktuelle temadage eller kurser, så læs mere her

Ønsker du mere info eller bestille en eller flere af ovenstående ydelser send gerne en forespørgsel


Til private, bruger- og handicapforeninger og organistationer tilbyder jeg:

professionelt, faglig og juridisk bistand til børn og voksne som har brug for støtte i dagligdagen, samt tilbyder foredrag og oplæg ved handicap-og brugerorganisationer i Danmark

Læs mere her eller send en forespørgsel


Kontaktinformationer