Kurser 2023


Sagsbehandlingskurser  2023


Som noget nyt vil kurserne være temaspecifikke

Inden for hjælpemiddelområdet vil der være 2 kurser, hvor det ene vil være et internatkursus

sagsbehandling af ansøgninger om Servicehunde til mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som holdes i hhv. april og sept. 2023 i Vejle. (Det er muligt at fravælge internatdelen, dvs. overnatning og aftensmad)


Læs mere her


Det andet vil være et eksternatkursus, 14 -15. juni 23 som omhandler sondring mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer med afsæt i Ankestyrelsens nyeste principafgørelser


Læs mere her

Kurset kan også købes internt og tilpasset jeres afdeling

For yderligere info og pris kontakt mig her